An Ohafia international FM radio.

Invented 8 August 1998 revamped 8 August 2008 during Eze-Nwanyi Ugwunwa Ajike multi growth era.